Obchodní podmínky

  1. Voucher je listinou vystavenou společností v elektronické či listinné podobě, která opravňuje svého držitele k čerpání služeb na voucheru uvedených (pobytové vouchery) nebo k úhradě služeb prostřednictvím voucheru o určité nominální hodnotě (hodnotové vouchery).
  2. Kupní smlouva se zákazníkem je uzavřena okamžikem zaplacení plné ceny voucheru prostřednictvím platební brány na webových stránkách společnosti. Zákazník obdrží voucher na zadanou emailovou adresu ve formátu PDF (v případě volby elektronického doručení), příp. poštou na zadanou poštovní adresu. Současně obdrží potvrzení o provedené platbě. Zvolil-li zákazník způsob doručení voucheru poštou, jsou mu k ceně voucheru připočteny náklady na poštovné (obyčejné psaní).
  3. Čerpání služeb (termín) si zákazník zarezervuje emailem na adrese obchod@hotelstep.cz. V objednávce je nutné uvést unikátní číselný kód voucheru, který je nedílnou součástí každého voucheru.
  4. Voucher lze uplatnit zpravidla 12 měsíců od data nákupu, konkrétní datum konce platnosti voucheru je uvedeno na voucheru. Po uplynutí stanoveného data voucher bez náhrady zaniká.
  5. Voucher lze uplatnit pouze jednorázově, nevyčerpaný zůstatek voucheru zaniká, nelze jej převést na další pobyt či na další služby. Voucher nelze použít na pořízení dárkových certifikátů či dalších voucherů. Voucher nelze směnit za peníze. Voucher je přenosný.
  6. Voucher nelze použít na úhradu místních poplatků z pobytu či na úhradu dalších služeb/produktů/poplatků, které nejsou výslovně uvedeny na voucheru jako součást balíčku služeb (např. poplatek za zvíře na pokoji, transfer do hotelu apod.). Tyto poplatky a služby uhradí zákazník při příjezdu zvlášť.
  7. Je-li zákazník spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru, a to bez uvedení důvodu. Pro dodržení lhůty postačuje odeslání odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím lhůty. K odstoupení může zákazník využít formulář umístěný na webových stránkách společnosti. Od smlouvy nelze odstoupit v případě, že byl voucher již uplatněn (zákazník čerpal služby na základě voucheru). Souhlasem se všeobecnými obchodními podmínkami před zakoupením voucheru vyjadřuje zákazník souhlas s poskytnutím služeb na základě zakoupeného voucheru i před uplynutím lhůty k odstoupení od kupní smlouvy.

Dokumenty ke stažení